Dobro došli!

Kada koristite portal AninaMagija, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima  i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.
Na ovoj stranici saznaćete:

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo
U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke
Kako koristimo Vaše lične podatke
U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše
lične podatke sa trećim licima
Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim
podacima koje prikupljamo
Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u
vezi sa Vašim ličnim podacima
Šta se dešava u slučaju promene ove polise


Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja AninaMagija, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje AninaMagija, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.
Podaci koje nam direktno ostavite
Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem AninaMagija
Podaci o načinu na koji koristite AninaMagija


Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja AninaMagija, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate AninaMagija. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate AninaMagija.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate AninaMagija, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje AninaMagija može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje AninaMagija.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija proizvoda

Kada koristite plaćene usluge promocija proizvoda na AninaMagija, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka AninaMagija, uključujući naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, te mesto i vreme uplate. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.
U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

AninaMagija Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja AninaMagija (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).
Identifikacija korisnika

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

AninaMagija svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko AninaMagija ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

AninaMagija podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima , a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti

Vaše lične podatke AninaMagija čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. AninaMagija kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja AninaMagija. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik AninaMagija, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, AninaMagija će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima .
U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima
AninaMagija može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja AninaMagija.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja AninaMagija prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje AninaMagija nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adevatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa AninaMagija i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.
Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima .

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograniče

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u AninaMagija je: office@aninamagija.com
Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na AninaMagija, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko office@aninamagija.com

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, AninaMagija će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja AninaMagija. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.